logoKRIM

Cawangan
Syarat-syarat am keahlian:
1. Warganegara Malaysia yang beragama Islam.
2. Berumur antara 13-17 tahun.
3. Menyertai program yang dianjurkan oleh KRIM atau ISMA sekurang-kurangnya satu (1) kali.
A) MAKLUMAT PERIBADI
Nama Penuh (mengikut IC)
No Kad Pengenalan
Umur
Jantina
Warganegara
Alamat Tetap
Nombor Telefon (rumah)
Nombor Telefon (bimbit)
Emel
Laman Sosial (FB, Twitter, dll.)
Sekolah
Hobi/Minat
Kemahiran/Bakat
Cita-cita
B) MAKLUMAT KELUARGA
Nama Bapa / Penjaga
Pekerjaan Bapa / Penjaga
Nombor Telefon Bapa
Nama Ibu / Penjaga
Pekerjaan Ibu / Penjaga
Nombor Telefon Ibu / Penjaga
C) PENGLIBATAN PROGRAM ANJURAN KRIM / ISMA
Share